fbpx

Antirustsenteret Tiller

– på Tiller i Trondheim siden 2010

Østre Rosten 84A
7075 Tiller

Tlf. 73 60 60 49
[email protected]

Man-fre: 07.30-16.00
Lør-Søn: stengt

Meny

Policyerklæring

Policyerklæringer

HMS-Policy
Ved et systematisk HMS-arbeid har bedriften fokus på de ansattes helse og arbeidsmiljø. God tilgang på og riktig opplæring i bruk av teknisk utstyr og personlig verneutstyr er HMS-faktorer som er viktige for å sikre et tilfredsstillende arbeidsmiljø for de ansatte på vår arbeidsplass.
Antirustsenteret Trøndelag AS har tett samarbeid med BHT Gruppen bedriftshelsetjeneste.

Samfunnsansvar og myndighetskrav:
Antirustsenteret Trøndelag AS skal gjøre sitt beste for å tilfredsstille de krav som blir stilt til oss. Ved et systematisk HMS-arbeid vil vi beskytte mot skader på det ytre og det indre miljø.

Vår visjon er:
– At våre ansatte ikke skal utsettes for skader og ulykker i jobb
– Å legge til rette for et godt arbeidsmiljø som fremmer god trivsel og godt
samarbeid
– Å bidra til trygg og god kundetilfredsstillelse
– Å redusere energibruk og uheldig ytre miljøpåvirkning gjennom gode
løsninger i alle våre arbeidsoppgaver

Policy arbeidsforhold / rettigheter
Antirustsenteret Trøndelag AS skal ha et godt forhold til sine medarbeidere og våre handlinger og utøvelse av ledelse skal være basert på gjensidig respekt. Våre medarbeidere skal tilbys ansettelsesvilkår som tilfredsstiller minimumskrav i nasjonal lovgivning, så vel som i relevante ILO konvensjoner.
Antirustsenteret Trøndelag:
– Aksepterer ikke diskriminering eller mobbing.
– Tilbyr like muligheter uansett rase, hudfarge, kjønn, nasjonalitet, religion, etnisk tilhørighet eller andre særpreg.
– Legger til rette for at ansatte, eller andre personer knyttet til Antirustsenteret Trøndelag, kan rapportere legitime bekymringer eller misnøye, på en slik måte at det sikrer riktig behandling og riktige tiltak, uten at den som rapporterer risikerer forfølgelse.
– Aksepterer ansattes rett til å opprette eller bli medlem av fagforeninger, i henhold til regler og praksis i de respektive land.
– Tilbyr opplæring som støtter opp om ansattes nåværende og fremtidige utviklingsplaner.
– Ansetter ingen under 18 år, eller under det gjeldende lands lovbestemte aldersgrense.
– Bruker ikke tvungen arbeidskraft, slaveri eller andre former for ufrivillig arbeidskraft på våre arbeidsplasser.
– Godtar ikke forhold som hindrer bevegelsesfrihet for de ansatte.

Policyerklæring mot korrupsjon og bestikkelser
Det er Antirustsenteret Trøndelag AS sin policy å drive all virksomhet på en ærlig og etisk forsvarlig måte.
– Vi er opptatt av å opptre profesjonelt, rettferdig og med integritet i all vår virksomhet og alle våre forretningsforhold.
– Vi har nulltoleranse for korrupsjon, bestikkelse, konkurransebegrensende praksis, diskriminering, trakassering eller enhver ulovlig handling.
– Antirustsenteret Trøndelag AS tolererer ikke noen former for bestikkelser eller andre ulovlige betalinger i forholdet til sine leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere.
– Antirustsenteret Trøndelag AS gjør alt i sin makt for å forhindre bestikkelser og korrupsjon.