Ofte stilte spørsmål om rustbeskyttelse

Har dere endret navn?
-Ja, i flere år brukte vi navnet “Tectyl Senteret Trondheim” som profilnavn. I 2019 endret vi dette til å la all profilering være selskapsnavnet.

Ruster El-biler?
– Ja, de er utsatt for rust på samme måte som andre biler.

Er ikke bilen min behandlet fra fabrikk?
– Alle biler har en viss form for rustbeskyttelse fra fabrikk.

Det er mange faktorer som bestemmer hvor god den beskyttelsen er, men i praksis er bil modellene nokså likt beskyttet. I bunn og grunn er det produksjonskostnader og miljøkrav som bestemmer hvor god beskyttelsen er i fra starten.

I utgangspunktet vil fabrikkene lage en bil som er tilpasset der de har størst volum i salget, som USA, mellom Europa og Asia der klimaet er mye tørrere (mindre vinter, mindre/ingen salting) og dermed ingen spesielle problemer med rust. Fabrikkene mener derfor at bilene er godt nok beskyttet. Volumet som selges i Norge er så lite at fabrikkene ikke tar hensyn til det i produksjonslinjen fordi det er fordyrende. Eksempelvis Volkswagen selger ca. 25 000 biler i Norge på et år og de produserer over 24 000 biler i døgnet.

Varer ikke en behandlingen i mer enn tre år?
– Jo, deler av behandlingen kan vare mye lenger, men for å forsikre deg om at det ikke kommer rust er det viktig med rebehandling.

Mercasol rustbeskyttelse

Må bilen vaskes med vann?
– Ja, vi mener det er en forutsetning for å få en god understellsbehandling at bilen vaskes. Den vaskes med høytrykk og varmt vann så all skitt og salt fjernes.  Bilen må også tørkes etter at den er vasket. Ikke bare skal understellet tørkes, men hulrom må også tørkes opp for å få en optimal behandling  Dette er tidkrevende. Derfor krever det at vi har bilen din i flere dager. Husk at det er for å sikre et godt resultat, og at jobben er omfattende.

Er behandlingen gammeldags?
– Nei, våre produkter er hele tiden under utvikling. Norge er et av de landene som det samles inn materiale fra for å utvikle produktene videre. Om vi behandlet bilen din for tre år siden så kan produktet ha blitt forbedret siden sist.

penetrere

Har dere penetrerende produkter?
– Ja, vi har sterkt penetrerende produkter som har høy slitestyrke. Vi har flere produkter for hulrom på bilen som løser ulike oppgaver. De sterkeste produktene er voksbasert og svært tynnflytende. For mange år siden var denne produkter forskjellige typer olje, men i dag trenger vi produkter som varer lengre, og ikke skader gummi og elektriske ledningsnett. Parafinvoks (mye brukt i sminke og impregnering)  er en viktig bestanddel.  Her har vi flere leverandører til forskjellige utfordringer.

Jeg har hørt at behandlingen kan sprekker?
– Nei, vår behandling sprekker eller løsner ikke. Men tidligere når det var PVC belegg fra fabrikk på bilene, kunne denne sprekke eller løsne slik at det kom vann under belegget og det begynte å ruste.
Heldigvis er det mindre pvc på nyere biler, men det er fortsatt kitt i noen skjøter og falser. Mange bilprodusenter har nå gått over til bitumenprodukter på disse områdene i stede for PVC.

Fortrenger behandlingen vann?
– Ja,  produsenten har produkter som fortrenger vann, men selv disse produktene fungerer best på tørre flater. For at dette skal fungere må de være svært tynnflytende, og varigheten er kortere enn eksempelvis voksprodukter. De egner seg best til offshore bruk, der det ikke finnes muligheter for å tørke opp stålplatene. 

Ofte stilte spørsmål

Er ikke hele understellet på bilen av plast?
– Ja, det stemmer at det ofte er plast utenpå metallet under store deler av nyere biler, dette er fordi man i produksjonen ikke kan bruke PVC lenger. Før ble ofte PVC sprøytet direkte på grunnede metallplater. Siden dette skaper problemer med at det kan sprekke og ruste under, i tillegg til at det er en miljøutfordring når bilen blir resirkulert, er dette erstattet av mer miljøvennlige plast-typer som ikke kan sprøytes direkte på stålet.

Behandler dere bak plasten?
– Ja, det blir behandlet bak plastdeksler. Ønsker du opplysninger om hvordan vi håndterer dette på akkurat din bil, kan du kontakte oss.

Hva er galt med PVC på biler?
– PVC har blitt brukt pga. kvalitetene det har. Men det brytes seint ned av naturen og er et stort miljøproblem. Også ved resirkulering av bilen har dette vert en utfordring. På biler har PVC hatt mange positive egenskaper, og da spesielt for å dempe støy og vibrasjoner. Ulike varianter av mer miljøvennlige erstatninger har vert utprøvd i løpet av mange år, men det tørker ut og sprekker lettere. Det at det brukes mindre PVC gjør at man bør være tidligere ute med å rustbeskytte bilen. 

Har dere støydemping?
– Ja vi tilbyr behandling med egne støydempingprodukter. En vanlig understellsbehandling vil også dempe støy. Ofte handler det om å dempe resonans i stålplatene bilen er laget av.

Har dere veksted andre steder enn i Trondheim?
– Nei, det har vi ikke, men vi samarbeider tett med Thorsen Antirust i Bergen.

Hvordan vet jeg om det er rust på min bil?
– Om du er usikker kan du bestille tid for rustkontroll hos oss.

Har dere egne saltkammer?
– Ja, alle våre produkter blir jevnlig testet over en lengre periode i saltkammer for å sikre en antirustbehandling av optimal kvalitet.